Hardie, James Keir

: 15.8.1856 (Legbrannock)

: 26.9.1915 (Glasgow)

Seite

Porträtfoto James Keir Hardie

32, 763, 8806

Seite

Probatum est!

30, 698, 7885