Internationaler Arbeiterkongreß Zürich 1893

Heft Seite 1522

Gruß an den internationalen Arbeiter-Kongreß in Zürich

Max Kegel

14.08.1893 10, 184, 1522

Heft Seite 1533

Blitzdraht-Meldungen

[unsign. Text]

28.08.1893 10, 185, 1533

Heft Seite 1543

Der frömmste Kongreß

[unsign. Text]

11.09.1893 10, 186, 1543