Saxonia

Heft Seite 2183

Frau Saxonia will beherbergt sein!

Hans Gabriel Jentzsch

07.05.1896 13, 256, 2183

Heft Seite 2184

Frau Saxonia will beherbergt sein!

[unsign. Text]

07.05.1896 13, 256, 2184